خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی

ناب ترین و خالصانه ترین سلامهای ما را پذیرا باشید.
محقق گرامی،شما با جستجوی پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی وارد این صفحه شده اید

محصول دانلودی(پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی

این پروپوزال با هدف مقایسۀ هیجان خواهی و سرسختی روانشناختی با جهت گیری مذهبی ورزشکاران نخبه و غیرنخبۀ کاراته کا انجام گرفته است.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 45
حجم 209 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی

توضیحات کامل

در اين پژوهش به تجزيه و تحليل داده‌هاي حاصل از پرسشنامه-ها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي پرداخته شده است. ابتدا ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي نمونه های آماري توصيف شده، سپس نرمال بودن توزيع متغیرهای پژوهش(جهت گیری های مذهبی، سرسختی روانشناختی و میزان هیجان خواهی) بررسي شده است. در پايان با استفاده از آزمون هاي آمار استنباطي به بررسي فرضيه‌هاي تحقیق مبادرت شده است. 

 

 

تحقیق حاضر از نوع علی- مقایسه ای و همبستگی است. تحقیق همبستگی به تحقیقی گفته می شود که در آن رابطۀ بین دو یا چند متغیر کمی با استفاده از ضریب همبستگی، توصیف، کشف و تبیین می شود(۵۸). تحقیقات علی- مقایسه ای به پژوهش هایی که در آن ها متغیر مستقل از پیش اتفاق افتاده یا امکان اعمال متغیر مستقل در آن ها به هر دلیل وجود ندارد گفته می شود. تحقیق علی- مقایسه ای، روش آشکار کردن تأثیر احتمالی حوادثی است که اتفاق افتاده اند و قابل دستکاری توسط محقق نیستند پژوهشگر معلول یا متغیر وابسته را مورد بررسی قرار داده و با مراجعه به گذشته به کشف علت می پردازد(۵۹).

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: «کلیات پژوهش»  ۱
1-1 مقدمه  ۲
1-2 بيان مسئله  ۳
1-3 ضرورت  ۴
1-4 اهداف پژوهش  ۵
1-4-1 هدف کلی  ۵
1-4-2 اهداف اختصاصی  ۵
1-5 فرضیات  ۵
1- 6 پیش فرض های تحقیق  ۵
1-7 قلمرو تحقیق  ۶
1- ۸ تعریف واژگان  ۶
1- ۸-1 تعاریف مفهومی  ۶
1-۸-1-1 هیجان خواهی  ۶
1-۸-1-2 سرسختی روانشناختی  ۷
1-۸-1-3 جهت گیری مذهبی  ۷
1-۸-2 تعاریف عملیاتی  ۷
1-۸-2-1 ورزشکاران نخبه و غیرنخبه:  ۷
1-۸-2-2 هیجان خواهی :  ۷
1-۸-2-3 سرسختی روانشناختی :  ۸
1-۸-2-۴ جهت گیری مذهبی:  ۸

«روش اجرای پژوهش»  ۳۷
۳-۱ مقدمه  ۳۸
۳-۲ روش تحقیق  ۳۸
3-3 جامعۀ آماری  ۳۸
3-4 نمونۀ آماری  ۳۹
3-5 ابزار گردآوری اطلاعات  ۳۹
3-5-1 پرسشنامۀ هیجان خواهی زاکرمن  ۳۹
۳-۵-۲ چگونگی پیدایش و تحول مقیاس هیجان خواهی زاکرمن  ۳۹
3-5-۳ پرسشنامۀ سرسختی روانشناختی اهواز  ۴۱
3-5-۴ مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت  ۴۱
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها  ۴۲
3-7 روش گردآوری داده ها  ۴۲
3-8 متغیرهای تحقیق  ۴۲
3-8-1 متغیرهای ملاک  ۴۲
3-8-2 متغیرهای پیش بین  ۴۳
3-9 روش های تجزیه و تحلیل آماری  ۴۳
۳- ۱۰ محدودیت های تحقیق  ۶

 

منابع  
منابع فارسی  
منابع لاتین

 

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از download

خرید فایل word خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از download

دریافت فایل pdf خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از download

دانلود پروژه خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از download

خرید پروژه خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از download

دانلود فایل خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از download

دریافت نمونه سوال خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از download

دانلود پروژه خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از download

خرید پروژه خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از download

دانلود مقاله خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از download

دریافت مقاله خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از download

خرید فایل خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از download

دانلود تحقیق خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از download

خرید مقاله خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از download

دانلود فایل pdf خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از download

دانلود مقاله خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از www

خرید پروژه خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از www

دانلود فایل خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از www

دریافت فایل word خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از www

خرید نمونه سوال خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از www

دانلود فایل خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از www

دریافت فایل word خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از www

دانلود فایل word خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از www

خرید فایل خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از www

دانلود تحقیق خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از www

دریافت فایل pdf خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از www

دانلود پروژه خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از www

خرید کارآموزی خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از www

دانلود فایل pdf خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از www

دانلود کارآموزی خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از www

دانلود مقاله خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از pdf

دریافت پروژه خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از pdf

دانلود فایل pdf خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از pdf

خرید فایل خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از pdf

دانلود فایل pdf خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از pdf

دریافت کارآموزی خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از pdf

دانلود پروژه خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از pdf

خرید تحقیق خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از pdf

دانلود پروژه خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از pdf

دریافت تحقیق خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از pdf

خرید فایل خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از pdf

دانلود پروژه خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از pdf

خرید فایل خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از pdf

دانلود نمونه سوال خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از pdf

دانلود فایل خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از pdf

دانلود کارآموزی خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از word

دریافت فایل خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از word

دانلود فایل خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از word

خرید نمونه سوال خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از word

دانلود تحقیق خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از word

دانلود تحقیق خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از word

خرید فایل word خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از word

دانلود پروژه خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از word

دریافت فایل خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از word

دانلود پروژه خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از word

دانلود پروژه خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از word

دانلود فایل خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از word

دریافت فایل خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از word

دانلود پروژه خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از word

دانلود کارآموزی خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از word

دریافت تحقیق خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از free

دانلود مقاله خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از free

دانلود فایل pdf خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از free

خرید تحقیق خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از free

دانلود پروژه خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از free

دریافت کارآموزی خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از free

دانلود فایل word خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از free

دریافت مقاله خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از free

دانلود فایل خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از free

دانلود فایل خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از free

دریافت فایل pdf خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از free

خرید کارآموزی خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از free

دانلود کارآموزی خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از free

دریافت فایل word خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از free

خرید تحقیق خرید و دانلود پروپوزال پایان نامه سرسختی روانشناختی از free


مطالب تصادفی