برنامه بورسی سیگنال خرید

برنامه بورسی سیگنال خرید
قیمت: 1,000,000 تومان
برنامه بورسی سیگنال خرید، برنامه ای بسیار مهم و کاربردی است.
برای اولین بار در ایران
این برنامه محصول 1733 خط برنامه نویسی و 210 ساعت کار مفید جهت کدنویسی و پیکربندی و فرمول نویسی برای خلق یک برنامه ی بسیار مهم و جدید و نو جهت استفاده سهامداران بازار بورس می باشد.
آیا سهامتان در ضرر است؟
آیا نمی دانید مجددا در چه قیمتی خرید کنید؟
آیا نمی دانید در چه قیمتی میانگین کم کنید؟
آیا نمی دانید با چه میزان سرمایه مجدد خرید کنید؟
آیا کلا برای ورود به یک سهم در قیمت کنونی شک دارید؟
آیا نمی دانید چه مقدار از سرمایه را در خرید اول استفاده کنید؟
این برنامه ، تمام سوالات شما را جواب و به شما قیمت و درصد خرید اعلام می کند.

برنامه ی ساخته شده جهت میانگین کم کردن در نقاط کاربردی و اساسی است.
طبق فرمول های جهانی و بکار رفته توسط استادهای بزرگ بازار سرمایه
هیچ گونه نظر شخصی وارد برنامه نشده است.
برنامه توسط فرمول های مدیریت سرمایه، اصول استراتژی خرید سهام، اصول استراتژی کاهش میانگین خرید برنامه نویسی شده است.
طبق فرمول های استفاده شده توسط استادان بزرگ وارن بافت و جان مورفی و … برنامه نویسی شده است.
حتی اگر قصد خرید در جای اشتباه و یا با سرمایه بالا و … بخواهید استفاده کنید برنامه توسط پیغامی که در صفحه ظاهر می شود به شما اخطار نوشتاری می دهد.
همچنین اگر در جای مناسبی برای خرید باشد باز به شما راهنمایی می کند و نکات مهم قیمت خرید و مقدار سرمایه را به شما نشان می دهد.
  

با این برنامه دیگر هیچ وقت این سوالات را از خود نمی پرسید:

کجا میانگین کم کنم؟ و چقدر خرید کنم؟
آیا با این مقدار سرمایه مناسب است خرید کنم ؟
آیا قیمت کنونی مناسب خرید است ؟
آیا قیمت کنونی مناسب میانگین کم کردن است ؟
چه مقدار از کل سرمایه را روی این سهم خرید کنم ؟
و ….

خرید

دانلود کارآموزی برنامه بورسی سیگنال خرید از download

خرید فایل word برنامه بورسی سیگنال خرید از download

دریافت فایل pdf برنامه بورسی سیگنال خرید از download

دانلود پروژه برنامه بورسی سیگنال خرید از download

خرید پروژه برنامه بورسی سیگنال خرید از download

دانلود فایل برنامه بورسی سیگنال خرید از download

دریافت نمونه سوال برنامه بورسی سیگنال خرید از download

دانلود پروژه برنامه بورسی سیگنال خرید از download

خرید پروژه برنامه بورسی سیگنال خرید از download

دانلود مقاله برنامه بورسی سیگنال خرید از download

دریافت مقاله برنامه بورسی سیگنال خرید از download

خرید فایل برنامه بورسی سیگنال خرید از download

دانلود تحقیق برنامه بورسی سیگنال خرید از download

خرید مقاله برنامه بورسی سیگنال خرید از download

دانلود فایل pdf برنامه بورسی سیگنال خرید از download

دانلود مقاله برنامه بورسی سیگنال خرید از www

خرید پروژه برنامه بورسی سیگنال خرید از www

دانلود فایل برنامه بورسی سیگنال خرید از www

دریافت فایل word برنامه بورسی سیگنال خرید از www

خرید نمونه سوال برنامه بورسی سیگنال خرید از www

دانلود فایل برنامه بورسی سیگنال خرید از www

دریافت فایل word برنامه بورسی سیگنال خرید از www

دانلود فایل word برنامه بورسی سیگنال خرید از www

خرید فایل برنامه بورسی سیگنال خرید از www

دانلود تحقیق برنامه بورسی سیگنال خرید از www

دریافت فایل pdf برنامه بورسی سیگنال خرید از www

دانلود پروژه برنامه بورسی سیگنال خرید از www

خرید کارآموزی برنامه بورسی سیگنال خرید از www

دانلود فایل pdf برنامه بورسی سیگنال خرید از www

دانلود کارآموزی برنامه بورسی سیگنال خرید از www

دانلود مقاله برنامه بورسی سیگنال خرید از pdf

دریافت پروژه برنامه بورسی سیگنال خرید از pdf

دانلود فایل pdf برنامه بورسی سیگنال خرید از pdf

خرید فایل برنامه بورسی سیگنال خرید از pdf

دانلود فایل pdf برنامه بورسی سیگنال خرید از pdf

دریافت کارآموزی برنامه بورسی سیگنال خرید از pdf

دانلود پروژه برنامه بورسی سیگنال خرید از pdf

خرید تحقیق برنامه بورسی سیگنال خرید از pdf

دانلود پروژه برنامه بورسی سیگنال خرید از pdf

دریافت تحقیق برنامه بورسی سیگنال خرید از pdf

خرید فایل برنامه بورسی سیگنال خرید از pdf

دانلود پروژه برنامه بورسی سیگنال خرید از pdf

خرید فایل برنامه بورسی سیگنال خرید از pdf

دانلود نمونه سوال برنامه بورسی سیگنال خرید از pdf

دانلود فایل برنامه بورسی سیگنال خرید از pdf

دانلود کارآموزی برنامه بورسی سیگنال خرید از word

دریافت فایل برنامه بورسی سیگنال خرید از word

دانلود فایل برنامه بورسی سیگنال خرید از word

خرید نمونه سوال برنامه بورسی سیگنال خرید از word

دانلود تحقیق برنامه بورسی سیگنال خرید از word

دانلود تحقیق برنامه بورسی سیگنال خرید از word

خرید فایل word برنامه بورسی سیگنال خرید از word

دانلود پروژه برنامه بورسی سیگنال خرید از word

دریافت فایل برنامه بورسی سیگنال خرید از word

دانلود پروژه برنامه بورسی سیگنال خرید از word

دانلود پروژه برنامه بورسی سیگنال خرید از word

دانلود فایل برنامه بورسی سیگنال خرید از word

دریافت فایل برنامه بورسی سیگنال خرید از word

دانلود پروژه برنامه بورسی سیگنال خرید از word

دانلود کارآموزی برنامه بورسی سیگنال خرید از word

دریافت تحقیق برنامه بورسی سیگنال خرید از free

دانلود مقاله برنامه بورسی سیگنال خرید از free

دانلود فایل pdf برنامه بورسی سیگنال خرید از free

خرید تحقیق برنامه بورسی سیگنال خرید از free

دانلود پروژه برنامه بورسی سیگنال خرید از free

دریافت کارآموزی برنامه بورسی سیگنال خرید از free

دانلود فایل word برنامه بورسی سیگنال خرید از free

دریافت مقاله برنامه بورسی سیگنال خرید از free

دانلود فایل برنامه بورسی سیگنال خرید از free

دانلود فایل برنامه بورسی سیگنال خرید از free

دریافت فایل pdf برنامه بورسی سیگنال خرید از free

خرید کارآموزی برنامه بورسی سیگنال خرید از free

دانلود کارآموزی برنامه بورسی سیگنال خرید از free

دریافت فایل word برنامه بورسی سیگنال خرید از free

خرید تحقیق برنامه بورسی سیگنال خرید از free


مطالب تصادفی